Procert

KwaliteitsRegistratie voor de  Pedicure (KRP) Op deze pagina kunt u meer lezen wat KRP inhoud

Attachment-1

Procert

KwaliteitsRegistratie voor de Pedicure (KRP) is een organisatie die de scholing bij houd van Medische Pedicure. Dit gaat in periodes van 3 jaar nu van 2020-2023. In deze perodie staan er een aantal categorien waar je scholing op moet volgen en 1 verplicht onderdeel.via ProVoet. Per categeorie mag je zelf de bij jou passende bijscholing volgen.

Onderdelen van bijscholing 2020-2023

Procert bepaald in welke categroien je na scholing doet. De onderstaan de catorien zijn er deze periode.

 • Voetzorg:
  • Diabetes millitus (3 punten)
  • Reuma (3 Punten)
  • Overige Risico (3 Punten
 • Omgevings bewust handeling (3 Punten
 • Reflecgtie (3 Punten)
 • Ondernemerschap (3 punten)
 • verplicht onderdeel E-learning bedrijfshandboek 

 

wilt u weten welke scholing voor u heb gevolgd kijk dan bij: 

Voorstellen Andrea (Medische Pedicure)

Door bij KPR ingeschreven te zijn, kan een klant soms voor (deel)vergoeding bij de zorgverzekering in aan merking komen.. 

Wat vergoed word  via de zorgverzekering is elk jaar verschillend en kan ook per zorgverzerking anders zijn.  Dit ligt aan wat er in de basis en aanvullende verzekering staat. Dus vraag dit vooraf na bij uw zorgverzekering of uw zorgverzerking uw behandeling (gedeetelijk) vergoed. 

Hoe u de kosten vergoed krijg. Soms is dan doorverwijzing via podotherapeut of ketenzorg nodig. Soms kunt u de factuur opsturen met daarop prestatie code en agb code, als voorwaarde om vergoed te krijgen. Presatie code wordt pas op de factuur gezet als ik van u een briefje van (huis)arts of assistentie heb gekregen met daarop de medische aandoening die overeenkomt met de mogelijke prestatie code.

AGB code is een persoon gebonden code zodat de zorgverzekring kan zien welke medische pedicure de behandeling heeft uitgevoerd